Baggrund – University of Copenhagen

Baggrund

I 1958 oprettede Københavns Universitet et “Institut for Græsk og Latinsk middelalderfilologi” (IGLM). En af instituttets hovedopgaver var at studere middelalderfilosofi og at lave tekstkritiske udgaver af de danske filosoffer fra middelalderen. IGLM blev senere lagt sammen med en større afdeling, og denne blev i 2004 lagt sammen med en række andre afdelinger til det, der i dag er SAXO-Instituttet.

Siden 1958 har der været en ubrudt tradition for at studere Aristoteles’ skrifter og deres historie og virkning fra senantikken og frem til tidlig moderne tid. Den første fakkelbærer var Heinrich Roos († 1977), som i 1960erne begyndte at opbygge et netværk af internationale kontakter. Den næste var Jan Pinborg († 1982), som udbyggede og styrkede dette netværk betragteligt i løbet af 1970erne, og siden 1980erne har Sten Ebbesen fortsat denne udvikling. En række yngre danske forskere er i løbet af de sidste 10 år kommet til, og forskningsmiljøet fortsætter dermed med at være blandt de stærkeste på sit område. Siden 1969 har instituttet publiceret sit eget tidsskrift, Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin, som især beskæftiger sig med filosofiske tekster fra middelalderen.

De seneste 50 år har således gjort SAXO-Instituttet til et af de centrale steder i verden for studiet af den aristoteliske tradition. Instituttet huser et bibliotek, der er internationalt berømt for dets omfattende samling af bøger og særtryk om middelalderfilosofi, og især om middelalderlogik. Dertil kommer en enestående samling af mikrofilm af håndskrifter med Aristoteleskommentarer og andre filosofisk relevante tekster, som er uundværlige for seriøse studier af middelalderens Aristotelesreception, eftersom langt de fleste tekster stadigvæk kun findes i netop disse håndskrifter.

SAXO-Instituttet og dets forgængere har som resultat af den centrale position inden for middelalderfilosofien gennem de sidste 50 år huset en række af verdenens førende forskere i emnet. Desuden har det bidraget til uddannelsen af yngre forskere ved løbende at modtage ph.d.-studerende og postdoc'er fra hele verdenen.

Denne udvikling ønsker vi at fortsætte, og vi inviterer derfor alle interesserede, både etablerede forskere og ph.d.-studerende, til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for studier i aristotelisk og middelalderlig filosofi i København.