Tidligere aktiviteter – University of Copenhagen

Center for den Aristoteliske Tradition > Tidligere aktiviteter

Tidligere projekter

2009-2012: Virkningshistorien vendt på hovedet, som studerede skolastiske Aristoteles-kommentarer med henblik på at lokalisere ideer som kunne være af relevans for moderne Aristoteles-forskning (Bloch, Ebbesen, Fink, Hansen)

2010-2013: Fortolkningen af Aristoteles' betydningsteori i 13. århundrede. (Mora-Márquez)

Tidligere konferencer, seminarer og andre aktiviteter

Workshop i København, "The Third Man in the Middle Ages", 27. august, 2009 

Workshop i Göteborg, "Syllogistic and the Prior Analytics in the Greek and Latin Middle Ages", 26.-27. september, 2009 ...>

Workshop i København, "History of Philosophy in Reverse", 10. oktober, 2009 ...>

Jakob Leth Fink forsvarede sin ph.d.-afhandling "Aristotle on Communication of Knowledge" mandag d. 12. oktober, kl. 13-16 

Workshop i København, "Aristotle and his Interpreters. Categories and Metaphysics", 16.-17. november 2009 ...>

Præsentation af projektet "Virkningshistorie vendt på hovedet. At læse Aristoteles med middelalderens og 15.-1600 tallets briller" og dets metoder ved et internt seminar på SAXO-Instituttet, 19. november, 2009

Workshop i Stockholm for medlemmer af netværket Den aristoteliska traditionen: receptionen av Aristoteles' verk under medeltiden, 13.-14. februar, 2010 ...> 

Workshop i Göteborg, "Aristotle's Sophistici Elenchi and Its Reception", 10.-11. april, 2010 ...>

Workshop i København om Suárez, 10. maj 2010. Kontakt: David Bloch ...>

Workshop i København, "Demonstrative Science in the 12th Century", 17. august 2010. Kontakt: David Bloch ...>

Workshop i København, "John of Salisbury and Demonstrative Science in the 12th Century", 23. september 2010. Kontakt: David Bloch ...>

Workshop i Stockholm med Aristoteles' Metafysik som tema, arrangeret af netværket Den aristoteliska traditionen: receptionen av Aristoteles verk under medeltiden, 9.-10. Oktober 2010 ...>

Workshop i København, "Reading Plethon's De Differentiis", 13.-14. december 2010 ...> 

Workshop i Göteborg, "Aristotle's Categories and Peri hermeneias", 11.-12. februar 2011 ...>

Workshop i København, "Aristotle's Categories and Semantics", 1. april 2011 ...>

Workshop i København, "Demonstrative Science in the Middle Ages", 28.-29. april 2011 ...>

International konference i København, "Logic and Language in the Middle Ages", 22.-24. juni 2011 ...> 

Workshop i Stockholm, "Anonymous Commentators", Oktober 2011.